Μακροπρόθεσμοι Στόχοι

October 6th, 2020|Categories: ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ|

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Εισηγείται η ένταξη τομέων και μέσων στην ήδη πολύπλευρη δράση της Ε.Ε., μέσω τον μέσων που διαθέτουμε έντυπα, διαδίκτυο, διοργάνωση εκδηλώσεων. Φεστιβάλ [...]