ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Εισηγείται η ένταξη τομέων και μέσων στην ήδη πολύπλευρη δράση της Ε.Ε., μέσω τον μέσων που διαθέτουμε έντυπα, διαδίκτυο, διοργάνωση εκδηλώσεων.