ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τα συμβούλιο/μέλη της Ε.Ε. είναι υπεύθυνα για την ομαλή λειτουργία και την παραγωγική δράση της παράταξης μας. Το κάθε μέλος που αποτελεί την Ε.Ε. έχει συγκεκριμένες ευθύνες και αρμοδιότητες. Αποτελείτε από έμπειρα στελέχη των τοπικών που είναι ικανά να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες που θα τους ανατεθούν.