ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

Η ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ μέσα από την πολύπλευρη δράση, αλλά και την αλληλεπίδραση της με το φοιτητικό κίνημα, αισθάνεται έντονα την ανάγκη για εκσυγχρονισμό ποικίλων θεμάτων αρχής γενομένης τα φοιτητικά. Προτείνει αναλυτικά:

 1. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε αλλά και να απαιτούμε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς τη συνεχή ανάπτυξη, επέκταση και αναβάθμιση όλων των Πανεπιστημίων της Κύπρου με νέα προγράμματα, τμήματα και σχολές χωρίς να κλείσει ή να ανασταλεί άλλο πρόγραμμα σπουδών.
 2. Καλούμε τα πανεπιστήμια να συνεχίσουν τις προσπάθειες αναβάθμισης της διασύνδεσης των Πανεπιστήμιών με την αγορά εργασίας, προετοιμάζοντας τους φοιτητές καλύτερα για την επόμενη μέρα αλλά και αναβαθμίζοντας με αυτό το τρόπο και τα προγράμματα των σπουδών για να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
 3. Απαιτούμε να μην μένει κανένα αδιάθετο πόσο μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων για τη Φοιτητική Μέριμνα (Φοιτητικό πακέτο και Φοιτητική Χορηγία). Προτείνουμε όλο το αδιανέμητο πόσο να δίνεται ολόκληρο στο φοιτητικό πακέτο μέσω επιδότησης αξιολογώντας τις ανάγκες των φοιτητών (στέγαση, σίτιση, αεροπορικά ναύλα κ.α) για να ενισχυθούν περισσότερο οι φοιτητές.
 4. Οι μετεγγραφές Κυπρίων φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια πραγματοποιούνται πλέον για τέταρτη συνεχή χρονιά. Η επανέναρξη των μετεγγραφών των Κυπρίων φοιτητών στην Ελλάδα διευκόλυνε κατά πολύ οικογένειες των οποίων τα παιδιά φοιτούν σε διαφορετικές πόλεις μειώνοντας τα οικονομικά έξοδα που θα ξόδευαν σε διαφορετική περίπτωση. Προτείνουμε στο πλαίσιο κριτηρίων να προστεθεί κριτήριο δυνατότητας μετεγγραφής φοιτητών που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες και θα χρειάζονται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
 5. Ως ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ θεωρούμε ότι η δημιουργία αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στην αγγλική γλώσσα με δίδακτρα , θα βοηθήσει στην ανάπτυξη και την διεθνοποίηση των δημόσιων πανεπιστήμιων, ως εκ τούτου αναμένουμε την έγκριση του από την ολομέλεια της βουλής.
 6. Σ σχέση με το στεγαστικό επίδομα των Κυπρίων φοιτητών στην Ελλάδα απαιτούμε την επαναφορά του κριτηρίου των 3000 ευρώ επιπλέον ανά τέκνο πέραν των 30 000 ευρώ που προνοεί ο νόμος, όπως άλλωστε ισχύει για τους Ελλαδίτες φοιτητές.
 7. Διεκδικούμε αύξηση των θέσεων στις Φοιτητικές Εστίες στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας για τους Κύπριους φοιτητές.
 8. Προτείνουμε στα Πανεπιστήμια να προχωρήσουν σε ανέγερση φοιτητικών εστιών με σκοπό την μείωση του στεγαστικού προβλήματος. Προς αυτή την κατεύθυνση προτείνουμε να προσφερθούν κίνητρα στην αγορά για ανέγερση νέων πολυκατοικιών ούτως ώστε να αυξηθούν τα διαθέσιμα διαμερίσματα.
 9. Απαιτείτε βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής σχολών (εργαστήρια, εξοπλισμός αιθουσών) ούτως ώστε να μπορεί να ανταποκριθούν τα Πανεπιστήμια στις ανάγκες των μαθημάτων αλλά και να επιτευχθεί η παραπέρα αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών.
 10. Προτείνουμε την αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς και οποιασδήποτε προσπάθειας που θα βοηθήσει στην μείωση του κυκλοφοριακού προβλήματος και των ρίπων της ατμόσφαιρας.
 11. Οφείλουμε να στηρίξουμε τη Διαδικασία της Μπολόνια, που έχει ως σκοπό να δημιουργηθεί ένας Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτερης Εκπαίδευσης. Κυριότεροι στόχοι της Διαδικασίας της Μπολόνια είναι η επίτευξη της διαφάνειας στο εκπαιδευτικό σύστημα Ανώτερης Εκπαίδευσης, με την εισαγωγή των Ευρωπαϊκών Μεταφερόμενων Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), η κινητικότητα φοιτητών, ακαδημαϊκών και ερευνητών, καθώς και η διασφάλιση – πιστοποίηση της ποιότητας της προσφερόμενης εκπαίδευσης. Επίσης στηρίζουμε τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, η οποία έχει ως στόχο να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση την πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία βασισμένη στη γνώση, ικανή για αειφόρο οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Η ευθυγράμμιση των Κυπριακών Πανεπιστημίων προς αυτή την κατεύθυνση κρίνεται επιβεβλημένη και χαιρετίζουμε το νέο στρατηγικό σχεδιασμό των Κυπριακών Πανεπιστημίων που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.
 12. Διεκδικούμε στα Δημόσια Πανεπιστήμια, να εισχωρούν φοιτητές και με την διαδικασία των διεθνών εξετάσεων στις αδιανέμητες θέσεις. Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι ανεξάρτητη της διαδικασίας των παγκύπριων εξετάσεων, αφού αφορά αποκλειστικά και μόνο τις αδιανέμητες θέσεις. Δεν γίνεται η δημόσια εκπαίδευση της χώρας να κλείνει την πόρτα σε μαθητές των ιδιωτικών σχολείων, μόνο και μόνο επειδή αποφάσισαν να φοιτήσουν σε ιδιωτικό σχολείο στα δώδεκα τους χρόνια. Τα Πανεπιστήμια τονίζουν, πως οι υποψήφιοι που δικαιούνται να διεκδικήσουν θέση με βάση τις εξετάσεις G.C.E. ή G.C.S.E ή άλλες ισοδύναμες, θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη βαθμολογία που καθορίζει το κάθε Τμήμα σε συγκεκριμένα μαθήματα. Ουδείς υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει θέση, αν δεν ικανοποιεί τα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια, γεγονός που διασφαλίζει τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου των πανεπιστημίων μας.
 13. Αντιλαμβανόμενοι τη σημαντικότητα που έχει η εκμάθηση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας στους φοιτητές για την μετέπειτα εργασιακή πορεία, διεκδικούμε την αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών ώστε να διδάσκονται οι φοιτητές μια ξένη γλώσσα και να προσφέρονται πιστοποιητικά διεθνούς αναγνώρισης μετά την επιτυχή αξιολόγηση.
 14. Θεωρούμε επιβεβλημένη ανάγκη τη σύνδεση της φοιτητικής μας ταυτότητας με την ευρωπαϊκή κάρτα νέων. Τα οφέλη από τη ταυτόχρονη έκδοση τους, θα είναι πολλά για όλους τους φοιτητές. Προτείνουμε τη Δωρεάν Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων για όλους ανεξαιρέτως τους φοιτητές.
 15. Απαιτούμε τη βελτιοποιήση της συνεργασίας ανάμεσα στις Πρεσβείες και τα Προξενεία της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις Φοιτητικές Ενώσεις του Εξωτερικού, ουτώς ώστε εκεί οπού μπορούν να στηρίζουν του Κύπριους φοιτητές τους εξωτερικού.
 16. Το ΑΞΙΚ στα χρόνια λειτουργίας του βοήθησε στο μέγιστο με την εισροή εργατικού δυναμικού στη βιομηχανία του τουρισμού. Ζητούμε την αναβάθμιση του ΑΞΙΚ σε Πανεπιστήμιο καθώς θα βοηθήσει στην μεγαλύτερη ανάπτυξη της ζωτικής βιομηχανίας για την Κύπρο. Επίσης θα βοηθήσει στην προσέλκυση ξένων φοιτητών στην Κύπρο.
 17. Προτείνουμε τη δημιουργία γραφείου Σταδιοδρομίας με σκοπό να βοηθάει τους φοιτητές στην εξεύρεση εργασίας κατά την καλοκαιρινή περίοδο με σκοπό την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.