ΚΥΠΡΙΑΚΟ

  1. Συζήτηση και εξεύρεση λύσης στο κυπριακό πρόβλημα στη βάση των συμφωνιών 77 και 79. Διασφάλιση του δικαιώματος της ελεύθερης διακίνησης, ελεύθερης εγκατάστασης, του δικαιώματος απόκτησης ιδιοκτησίας και το δικαίωμα της ελεύθερης ενάσκησης οικονομικής δραστηριότητας σε όλη την επικράτεια της πατρίδας μας.
  2. Καλλιέργεια σωστού κλίματος στην κοινωνία και συγκεκριμένα στη νεολαία όπου θα καταστεί σαφείς η ανάγκη για επίλυση του κυπριακού προβλήματος.
  3. Διατήρηση της Ελληνικής μας ταυτότητας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, όπως επιτάσσει και η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία στηρίζεται στον αλληλοσεβασμό και στην αποδοχή της διαφορετικότητας.
  4. Τερματισμός του μονομερούς δικαιώματος παρέμβασης και Συνθήκης των εγγυήσεων.
  5. Στρατεύματα: Ραγδαία μείωση από την πρώτη μέρα και αργότερα μείωση σε αριθμούς ισότιμους με την παλαιά Συνθήκη Συμμαχίας.
  6. Περιουσιακό: Για τις περιοχές υπό εδαφική αναπροσαρμογή, πρέπει να οικοδομηθεί ένα καθεστώς που θα δίνει κάποια προτεραιότητα στον ιδιοκτήτη. Για τις περιοχές που δεν θα τύχουν αναπροσαρμογής, πρέπει να οικοδομηθεί καθεστώς που θα δίνει κάποια προτεραιότητα στο χρήστη.
  7. Ισότιμη μεταχείριση: Σε ότι αφορά τη μόνιμη διαμονή Τούρκων υπηκόων, πρέπει να υπάρξει ποσοστό που να είναι ισότιμο με τους υπηκόους της Ελλάδας που θα αποκτούν μόνιμη διαμονή( 4 Έλληνας προς 1 Τούρκο).
  8. Χαιρετίζουμε την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας στις 2 Ιανουαρίου ανάμεσα σε Κύπρο, Ελλάδα και Ισραήλ. Η διακρατική συμφωνία θέτει το νομικό πλαίσιο εντός του οποίου θα κινηθούν οι ιδιωτικές εταιρείες που δυνατόν να επενδύσουν μελλοντικά στην κατασκευή του αγωγού East Med.Η υπογραφή της συμφωνίας από το Ισραήλ ισοδυναμεί με παράκαμψη του μνημονίου Τουρκίας-Λιβύης και συνιστά στήριξη προς τις θέσεις της Κύπρου και Ελλάδας σε σχέση με την οριοθέτηση των ΑΟΖ τους στη βάση της σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας.
  9. Στηρίζουμε τις συμφωνίες τριμερών σε επίπεδο διπλωματίας που ανέπτυξε τα τελευταία χρόνια η Κύπρος, καθώς η κυβέρνηση για να αναπτύξει τη προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της Δημοκρατίας, ελέω και των τουρκικών προκλήσεων, χρειάζεται όσο το δυνατόν περισσότερη στήριξη γίνεται.
  10. Ως Φ.Π.Κ Πρωτοπορία καταδικάζουμε τις απαράδεκτες παράνομες πράξεις του κατοχικού καθεστώτος ως προς την κίνηση επέκτασης της άδειας εισόδου του παραλιακού μετώπου των Βαρωσίων στο βωμό των προεκλογικών διαδικασιών του ψευδοκρατούς και του γενικότερου πλαισίου προκλητικών πράξεων εις βάρος της Ελληνοκυπριακής πλευράς.