ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με γνώμονα πάντα το συμφέρον της φοιτητικής κοινότητας, αλλά και της κοινωνίας, η Φοιτητική Παράταξη Κυπρίων ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, ούσα σοβαρή και υπεύθυνη παράταξη αντιλαμβάνεται τα όσα έχουν γίνει από την προηγούμενη διακυβέρνηση και πως χρειάστηκε αρκετός χρόνος και κόπος για να επιστρέψουμε σε ευημερούσες μέρες.

Στόχοι

Για την επίτευξη των προκείμενων στόχων, η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ εισηγείται τα εξής:

 • Τόνωση και Δημιουργία Εγχώριας Ζήτησης με σειρά φορολογικών ελαφρύνσεων ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και προοπτικές κατασκευαστικών έργων από τον ιδιωτικό τομέα.
 • Τομέας Ενέργειας και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας και πιο συγκεκριμένα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρέπει να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 που προνοούν μείωση 20% στην κατανάλωση ενέργειας και για 20% κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
 • Παράλληλα θα πρέπει να γίνει άμεσο άνοιγμα της αγοράς για ηλεκτρική ενέργεια.
 • Καλύτερη απορρόφηση κεφαλαίων από Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει στην Κύπρο ούτε και ένας φορέας που συστηματικά, μεθοδικά και αξιοκρατικά να καθοδηγεί ιδιωτικές μικρές επιχειρήσεις αλλά και τους πολίτες γενικότερα στο να συμμετέχουν σε προγράμματα.
 • Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για εγγραφή και αδειοδότηση εταιριών που θέλουν να έχουν ως φορολογική έδρα την Κύπρο θα πρέπει να καταστούν πιο γρήγορες.
 • Ιεράρχηση των μεγάλων αναπτυξιακών έργων του τόπου, τόσο του δημόσιου τομέα, όσο και του ιδιωτικού και επιτάχυνση των διαδικασιών για όσο το δυνατόν ταχύτερη υλοποίηση τους.
 • Παροχή πολεοδομικών κινήτρων σε επενδυτές ώστε να καταστούν συμφέρουσες οι επενδύσεις και να ανοιχτούν θέσεις εργασίας.
 • Να επιχειρηθούν συμπράξεις του δημόσιου τομέα με τον ιδιωτικό. Αυτό θα έχει αποτέλεσμα να ανοιχτούν πολλές νέες θέσεις εργασίας και να αποκτήσει η Κύπρος σημαντικές υποδομές. Παράδειγμα είναι τα αεροδρόμια που αποτελούν ένα επιτυχημένο μοντέλο που μπορεί να επαναληφθεί με τα λιμάνια, τις μαρίνες, συνεδριακά κέντρα, τεχνολογικά πάρκα κλπ.
 • Παράλληλα θα πρέπει να γίνει άμεσο άνοιγμα της αγοράς για ηλεκτρική ενέργεια.
 • Οι τομείς της Παιδείας, της Υγείας και Τεχνολογίας της Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα πρέπει να ενισχυθούν με στόχο την αναζωογόνηση τόσο της κοινωνίας όσο και της οικονομίας.
 • Καλύτερη απορρόφηση κεφαλαίων από Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει στην Κύπρο ούτε και ένας φορέας που συστηματικά, μεθοδικά και αξιοκρατικά να καθοδηγεί ιδιωτικές μικρές επιχειρήσεις αλλά και τους πολίτες γενικότερα στο να συμμετέχουν σε προγράμματα.
 • Προσφορά φορολογικών κινήτρων για να ενθαρρυνθούν εταιρίες του ιδιωτικού τομέα να επενδύσουν σε ερευνητικά προγράμματα.
 • Διεύρυνση του εμπορικού ωραρίου των καταστημάτων σε αστικά κέντρα, τουριστικά κέντρα και σε περιοχές όπου υπάρχουν εμπορικά κέντρα. Αυτό θα τονώσει τη ζήτηση στην αγορά κάνοντας πιο εύκολη την πρόσβαση των καταναλωτών στα καταστήματα. Επίσης, πιο πολλές ώρες λειτουργίας θα αυξήσουν τις ανάγκες για ανθρώπινο δυναμικό και θα είναι ευεργετικό για την απασχόληση.
 • Εμπλουτισμός του τουριστικού μας προϊόντος, καθώς και βελτίωση της ποιότητας ολόκληρης της αλυσίδας αγαθών και υπηρεσιών που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν του τόπου μας.
 • Η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ τάσσεται ξεκάθαρα ενάντια στη φοροδιαφυγή ενώ προτίθεται να στηρίξει οποιαδήποτε σωστή προσπάθεια για την πάταξη της
  φοροδιαφυγής. Η φοροδιαφυγή όμως θα πρέπει να παταχθεί ανεξαρτήτως της υπάρξεως οικονομικής κρίσης.
 • Το κράτος θα μπορούσε να αποταθεί στον ιδιωτικό τομέα για να επενδύσει και να αξιοποιήσει κρατικά ακίνητα και άλλη κρατική περιουσία. Στόχος θα πρέπει να είναι η όσο καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της περιουσίας του κράτους, προς όφελος του φορολογούμενου πολίτη.

Ως ΦΠΚ Πρωτοπορία θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη μιας σταθερής και ενιαίας οικονομικής πολιτικής, ούτως ώστε να επέλθει η ανάπτυξη και η ευημερία που επιδιώκουμε και να διασφαλίσουμε την ευημερία των πολιτών.