ΤΕΠΑΚ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει στόχο να εδραιωθεί ως διεθνές κέντρο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, μέσω της προσφοράς ποιοτικών και ανταγωνιστικών προγραμμάτων τα οποία αντικατοπτρίζουν τις τεχνολογικές και βιομηχανικές εξελίξεις, όπως επίσης και τις ανάγκες της αγοράς. Απευθυνόμενο σε υψηλού επιπέδου φοιτητές, προσφέρει σύγχρονη διδασκαλία συνδεδεμένη με εφαρμοσμένη έρευνα με σκοπό την δημιουργία εργοδοτήσιμων και άρτια καταρτισμένων αποφοίτων. ‘Ως ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, επιδιώκει επίσης, την προαγωγή της δια βίου εκπαίδευσης προς όφελος της κοινωνίας.

Η Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ιδρύθηκε το 2007 και δραστηριοποιείται έντονα στο χώρο του πανεπιστημίου με μόνο γνώμονα και σκοπό τη δυναμική προάσπιση και αποτελεσματική προώθηση των συμφερόντων της φοιτητικής κοινότητας. Η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στους φοιτητές και η επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η φοιτητική κοινότητα του πανεπιστημίου.

Επικοινώνησε μαζί μας