24 χρόνια από την βάρβαρη δολοφονία των ηρώων μας Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού.

Δε ξεχνόυμε ποτέ την θυσία τους. Τιμούμε την μνήμη τους.