Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων της παράταξής μας και του Προέδρου του

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου / Youth Board of Cyprus

κ.Πρόδρομου Αλαμπρίτη.

Ο ΟΝΕΚ είναι ένας ημικρατικός οργανισμός που ιδρύθηκε με σκοπό την ενεργή συμβολή στην ενδυνάμωση των νέων, προσφέροντάς τους σήμερα τα απαραίτητα εφόδια, να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους μέσα από σύγχρονες πολιτικές, καινοτόμα προγράμματα και ποιοτικές υπηρεσίες.

Στη συνάντηση, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μια σειρά θεμάτων που αφορούν τους φοιτητές και να τύχουμε μιας ευρείας ενημέρωσης για τα τωρινά σχέδια και δράσεις που προσφέρονται από τον ΟΝΕΚ.

Ως παράταξη θέσαμε από την πλευρά μας ορισμένες εισηγήσεις για την προώθηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και των προγραμμάτων του ΟΝΕΚ (σε συνεργασία με την ΠΟΦΕΝ και τις Φοιτητικές Ενώσεις), για την αγορά εργασίας και την ένταξη των νέων πτυχιούχων σε αυτήν. Τέλος, στη συνάντηση συζητήσαμε προτάσεις για τη δημιουργία του Εθνικού Πλάνου Ανάκαμψης από τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας που θα κληθεί να διαμορφώσει και να υποβάλει στην Ε.Ε. η Κύπρος.

Στόχος για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά είναι η παράταξή μας να αποτελέσει αρωγό στην προώθηση των ενεργειών του ΟΝΕΚ, αλλά και ταυτόχρονα σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωση των νέων πολιτικών που πρόκειται να εκπονήσει ο Οργανισμός Νεολαίας σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς για τους νέους.