Πραγματοποιήθηκε σήμερα 28 Σεπτεβρίου συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων της παράταξής μας και της Προέδρου του Συμβουλίου ΔΙΠΑΕ, κ. Κουτσελίνη. Στη συνάντηση συμμετείχε εκπρόσωπος της ΦΠΚ Πρωτοπορία ΑΞΙΚ.

Στην συνάντηση τέθηκαν από πλευράς μας ορισμένα θέματα όπως η αναβάθμιση του ΑΞΙΚ σε τετραετές πρόγραμμα καθώς και τα προβλήματα που προέκυψαν λόγω Κορωνοϊού, με αποτέλεσμα φοιτητές του ΑΞΙΚ να μην εκπληρώσουν τις απαραίτητες ώρες πρακτικής εξάσκησης που απαιτούνται από το πρόγραμμα Σπουδών.