Ως Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία λαμβάνοντας υπόψη το ποσό του κονδυλίου της Φοιτητικής Μέριμνας που παραμένει αδιανέμητο έπειτα από την ολοκλήρωση εξέτασης των αιτήσεων, καταθέσαμε χθες προς την ΠΟΦΕΝ και τα αρμόδια υπουργεία σχετική πρόταση.

Αντιλαμβανόμενοι την κατάσταση που επικρατεί εξαιτίας της πανδημίας που μαστίζει την χώρα μας, προκαλώντας σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα αλλά και δυσκολίες στην εκπαίδευση και στους χώρους σπουδών, ζητούμε από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας να προβεί άμεσα στα πιο κάτω:

• Άμεση εξάντληση του αδιανέμητου κονδυλίου της φοιτητικής μέριμνας σε μορφή επιδομάτων προς τους φοιτητές
• Άμεση διεκπεραίωση της διαδικασίας εξέτασης και καταβολής των επιδομάτων ΥΣΦΜ

Καταθέτουμε τα πιο πάνω με γνώμονα τόσο τις ανάγκες των φοιτητών αλλά και τις δυνατότητες του κράτους για παροχή οικονομικής βοήθειας ένεκα και της πανδημίας την οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.