Πέμπτη 23/07
19:00
Δημοτικό Αμφιθέατρο Ιδαλίου

Πληροφορίες: Ραφαήλ  96 710375
Κωνσταντίνος  97 838885