Παγκύπριες Συναντήσεις Νεοεισερχόμενων Φοιτητών

Πληροφορίες από εκπρόσωπους για ΟΛΟΥΣ τους χώρους σπουδών

18/08, Τρίτη |   18:30
Δημοσιογραφική Εστία, Λευκωσία

21/08, Παρασκευή |   18:00
Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο, αίθουσα Πάνος Σολομωνίδης, Λεμεσός

*Θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας*