Η 12η Αυγούστου έχει καθιερωθεί από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1999 ως η Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας. Μία Παγκόσμια μέρα αφιερωμένη στο πιο ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας των πολιτών.
Η νεολαία ανέκαθεν αποτελούσε και θα αποτελεί την ελπίδα της ανθρωπότητας για έναν καλύτερο κόσμο και ένα πιο φωτεινό αύριο για όλους.
Ως η νεολαία αυτού του τόπου, οφείλουμε να αδράξουμε την κάθε ευκαιρία, να αποκτήσουμε ρόλο, βήμα και λόγο σε κάθε πτυχή της πολιτείας μας, ώστε να συμμετέχουμε ενεργά και ωφέλημα στη διαμόρφωση του μέλλοντος που μας ανήκει.
Είναι στο χέρι μας, τα όνειρα και οι προσδοκίες να μετατραπούν σε κανονικότητα.