14 Αυγούστου, 46 χρόνια από τη δεύτερη φάση της εισβολής και την κατάληψη της βασιλεύουσας Αμμοχώστου, της Μεσαορίας, της Μόρφου και της Καρπασίας.

«Ο τόπος μας, ο πόνος μας, ο πόθος μας για επιστροφή»