Ως Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία, θεωρούμε ότι η άμεση στελέχωση του συστήματος υγείας είναι απαραίτητη και η αξιοποίηση κάθε ικανού τελειόφοιτου φοιτητή κρίνεται αναγκαία στην προσπάθεια παρεμπόδισης εξάπλωσης του COVID-19. Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε διάταγμα, στις 08 Ιανουαρίου 2021, σχετικά με την αξιοποίηση/επίταξη των τελειόφοιτων φοιτητών Νοσηλευτικών Σχολών με σκοπό τη στελέχωση των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων από τις 18/01/2021 μέχρι 17/02/2021 . Προς τιμή των συμφοιτητών μας, η πολιτεία τους καλεί να υπερασπιστούν το σύστημα υγείας το οποίο δοκιμάζεται με το χειρότερο τρόπο τους τελευταίους μήνες.
Δεν μπορούμε όμως να παραβλέψουμε τις εύλογες ανησυχίες και τους προβληματισμούς που δημιουργήθηκαν στους φοιτητές της Νοσηλευτικής τόσο με τη διαδικασία αξιοποίησης/επίταξης όσο και με τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις.

Ερωτήματα δημιουργούνται σε σχέση με:

1. Φοιτητές που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες
2. Πληρωμή εργασιακών ωρών των φοιτητών
3. Πίστωση κλινικών ωρών ως πρακτική άσκηση
4. Ακαδημαϊκές υποχρεώσεις (Διαλέξεις, εξεταστική περίοδος, πτυχιακή εργασία, αναφορές κ.ο.κ.)
5. Επιπτώσεις στους φοιτητές αν δεν παρουσιαστούν στη διαδικασία επίταξης
Καλούμε τις Νοσηλευτικές Σχολές, των Δημοσίων και Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, να στηρίξουν τους φοιτητές της Νοσηλευτικής στην προσπάθεια τους μέσω διευκολύνσεων αναφορικά με τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις. Παράλληλα, ζητούμε από το Υπουργείο Υγείας να προβεί άμεσα σε διευκρινήσεις σχετικά με την αξιοποίηση/επίταξη των φοιτητών. Είναι χρέος τόσο των πανεπιστημίων όσο και του Υπουργείου να στηρίξουν έμπρακτα όσους φοιτητές θα εργάζονται στην πρώτη γραμμή του Συστήματος Υγείας.