Ως Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία, αντιλαμβανόμενοι την κατάσταση που επικρατεί εξαιτίας της πανδημίας που μαστίζει την χώρα μας, εντοπίσαμε σοβαρά προβλήματα που προκλήθηκαν τόσο στην εκπαίδευση όσο και στους χώρους σπουδών. Μεταφέραμε τις ανησυχίες των συμφοιτητών μας στο αρμόδιο Υπουργείο και στη συνεδρία της Π.Ο.Φ.ΕΝ. στις 30/11 και 2/12 αντίστοιχα, με σκοπό την άμεση επίλυση των προβλημάτων.
Με επιστολή που λάβαμε από τον Υπουργό Παιδείας και μετά την χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, είμαστε στην ευχαρίστηση θέση να ανακοινώσουμε ότι ληφθήκαν υπόψη οι προτάσεις και οι εισηγήσεις μας για τα ακόλουθα:

1. Άμεση εξάντληση του αδιανέμητου κονδυλίου της φοιτητικής μέριμνας σε μορφή επιδομάτων προς τους φοιτητές. Εγκρίθηκε στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στις 3/12/2020, αφού αποφασίστηκε η παραχώρηση Χριστουγεννιάτικου επιδόματος ύψους €200, σε όλους τους φοιτητές που έχουν λάβει φοιτητική χορηγία και πληρούν τις προϋποθέσεις του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015 έως 2020 για παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων.

2. Οι δικαιούχοι επιδομάτων να μη χρειάζεται να υποβάλουν δικαιολογητικά και αποδείξεις, προκειμένου να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να γίνει η άμεση καταβολή των επιδομάτων στους δικαιούχους. Η εν λόγω πρόταση εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.

3. Διενέργεια επιχορηγημένων διαγνωστικών εξετάσεων για COVlD-19 σε φοιτητές/τριες πριν την επιστροφή τους στους χώρους σπουδών (Ισχύει για φοιτητές του εξωτερικού). Ενημερωθήκαμε ότι έχει διαβιβαστεί στο Υπουργείο Υγείας ώστε να τεθεί σε εφαρμογή.

Αποδεικνύουμε έμπρακτα για ακόμα μια φορά ότι με ορθές εισηγήσεις και προτάσεις μπορούν να επιτευχθούν πολλά προς όφελος των φοιτητών.

? Σχετική Ανακοίνωση Υπουργείου:

?? https://bit.ly/37wWUgU