Έπεσαν υπέρ πίστεως και πατρίδος.

Εκδήλωση Μνήμης και Τιμής προς τους πεσόντες της τουρκικής εισβολής 1974.