Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους που έχουν εξασφαλίσει ή θα εξασφαλίσουν θέση στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρυμάτα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας, ότι στον πιό κάτω σύνδεσμο υπάρχουν αναρτημένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους.

Τονίζουμε ότι τα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά υπό αριθμό 1 μέχρι 5, θα πρέπει να σφραγιστούν και να επικυρωθούν από τις αναγραφόμενες δημόσιες υπηρεσίες του κράτους.

https://bit.ly/3ib9KEh

Ό,τι χρειαστείς: 77 77 23 23