Ως Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία, αντιλαμβανόμενοι την κατάσταση που επικρατεί εξαιτίας της πανδημίας που δοκιμάζει την χώρα μας, χαιρετίζουμε την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για παραχώρηση πρόσθετου Χριστουγεννιάτικου επιδόματος ύψους 200 ευρώ.

Δεν μπορούμε όμως να παραλείψουμε το γεγονός ότι η ανακοίνωση του υπουργείου χρήζει περαιτέρω διευκρίνισης με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί σύγχυση και ασάφεια στην φοιτητική κοινότητα για το ποιοι είναι οι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος.

Καλούμε το Υπουργείο, όπως προβεί σε διευκρινιστική ανακοίνωση και καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους.