??Οι δηλώσεις συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ”ΕΥΔΟΞΟΣ” τις ημερομηνίες 05/11/2020 έως 22/11/2020.
??Η διανόμη των συγγραμμάτων θα ξεκινήσει 23/11/2020 – 11/01/2021 και θα γίνει κατ’ οίκον στην Ελλάδα καθώς και στη Κύπρο.
? Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Εύδοξου.