Η ΦΠΚ Πρωτοπορία ως η μεγαλύτερη φοιτητική παράταξη στην Κύπρο έχει ως στόχο τη δημιουργία σωστά καταρτισμένων αποφοίτων, οι οποίοι εκτός από τις ακαδημαϊκές γνώσεις θα έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια που θα τους βοηθήσουν στον δύσκολο και απαιτητικό στίβο της αγοράς εργασίας. Πέρα τούτου όμως, ως το πιο ενεργό κομμάτι της κοινωνίας, είμαστε υποχρεωμένοι να εντοπίζουμε όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν τη νεολαία, αλλά και τα ευρύτερα φάσματα της κοινωνίας, και να εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση της επίλυσης τους. Ένα μείζον ζήτημα που επιθυμούμε να αναδείξουμε είναι αυτό του οικονομικού αναλφαβητισμού και των προεκτάσεων που επιφέρει.
  Ο οικονομικός αναλφαβητισμός αναφέρεται στην περιορισμένη ικανότητα των πολιτών να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις που αφορούν την προσωπική οικονομική τους διαχείριση και γενικότερα τη διαχείριση του νοικοκυριού τους. Μετά από έρευνες που έγιναν στην Κύπρο, αποκαλύφθηκε ότι μόνο το 40% των ενηλίκων απάντησαν σωστά σε ερωτήσεις που σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική παιδεία. Ακόμα πιο ανησυχητικό, το κομμάτι των φοιτητών όπου το ποσοστό των σωστών απαντήσεων έφτανε μόλις το 6%.
 Ο οικονομικός αναλφαβητισμός μπορεί να περιορίσει τις επαγγελματικές ευκαιρίες και προοπτικές των ατόμων που είναι οικονομικά αναλφάβητα. Παράλληλα, τα χρηματοοικονομικά εγγράμματα άτομα, έχουν διπλάσιες πιθανότητες να απασχολούνται και σχεδόν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουν υψηλότερους μισθούς από τον μέσο μισθό που παίρνουν τα άτομα με χαμηλές χρηματοοικονομικές γνώσεις και δεξιότητες.
 Ως ΦΠΚ Πρωτοπορία θέλουμε να προβάλουμε το συγκεκριμένο ζήτημα προτείνοντας λύσεις για την άμβλυνση του φαινομένου αυτού. Ως πρώτη φάση έχουμε σκοπό τη διενέργεια ενημερωτικής διαδικτυακής καμπάνιας η οποία θα ενημερώνει όλους τους νέους για τους βασικούς χρηματοοικονομικούς όρους. Κυριότερα όμως, έχουμε ως στόχο να αναδείξουμε το συγκεκριμένο ζήτημα σε όλα τα πανεπιστήμια της Κύπρου, ζητώντας την έναρξη σεμιναρίων τα οποία θα εκπαιδεύουν τους φοιτητές στα θέματα της χρηματοοικονομικής παιδείας. Παράλληλα, για τους φοιτητές του εξωτερικού αλλά και όλους τους νέους είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε την πρόταση μας για τέτοιου είδους σεμινάρια και με τον Ο.ΝΕ.Κ.