Ενημερώνεστε πως στον πιο κάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα για τους δικαιούχους της Κρατικής Υποτροφίας τόσο για προπτυχιακά όσο και για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, για το έτος 2019-2020.

https://bit.ly/302v0VS

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις: 77 77 23 23