? Ενημερώνουμε όλους τους φοιτητές της Ελλάδας για τα επιπρόσθετα μέτρα κατά της πανδημίας που έχει αποφασίσει η Ελληνική Κυβέρνηση.
? Eπηρεάζονται όλοι οι φοιτητές που θα ταξιδέψουν προς Ελλάδα κατά το διάστημα 18 Δεκεμβρίου – 7 Ιανουαρίου
?Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις: 77 77 23 23