Ως ΦΠΚ Πρωτοπορία καλούμαστε, για ακόμη μια φορά να προχωρήσουμε στη δημοσίευση Δελτίου Τύπου για αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με τις ανακρίβειες  και τον λαϊκισμό που δεξιοτεχνικά οι συνάδελφοι της ΚΦ Προοδευτικής προσπαθούν να προβάλουν κρύβοντας τις δικές τους αδυναμίες, τις δικές τους κενές θέσεις, προσκολλημένοι για ακόμη μια φορά στο παρελθόν, με μόνο όπλο τους την κατήγορο προς την ΦΠΚ Πρωτοπορία. 

Στις 06/02/2023 πραγματοποιήθηκε συνεδρία της ΠΟΦΕΝ. Στην ημερήσια διάταξη δύο εκ των τεθειμένων θεμάτων, ήταν η ίδρυση των μη κρατικών – μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, και οι καταλήψεις που πραγματοποιούνται για το πιο πάνω θέμα.

Θέμα 1ο

“Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ) φέρει άποψη εντελώς αντίθετη με το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα στην Ελλάδα”, σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε πως στην Ελλάδα δεν υπάρχει Οργανωμένο Φοιτητικό Κίνημα, και τονίζουμε όπως αναφέραμε και στην συνεδρία της ΠΟΦΕΝ πως σεβόμαστε τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων εάν και εφόσον αυτές πραγματοποιούνται δημοκρατικά και μακριά από εκφοβισμούς. Ως ΦΠΚ Πρωτοπορία, αναφερόμενοι στον όρο μειοψηφίες νοούμε τις συγκεκριμένες ομάδες, οι οποίες μέσω βίας και τραμπουκισμών επιφέρουν την κατάλυση της Δημοκρατίας και την μη διασφάλιση του αδιάβλητου των προβλεπόμενων διαδικασιών των Γενικών Συνελεύσεων. 

Θέμα 2ο

Ως ΦΠΚ Πρωτοπορία όπως αναφέραμε και στο Δελτίο Τύπου που εκδώσαμε σχετικά με τα μη κερδοσκοπικά – μη κρατικά Πανεπιστήμια Ελλάδας, η ίδρυση τους θα μειώσει σε σημαντικό βαθμό την εκροή Ελλαδιτών φοιτητών/τριών και ακαδημαϊκών προς το εξωτερικό, καθώς θα τους δίνεται η δυνατότητα να σπουδάσουν και να εργασθούν στην χώρα τους.

“Aντιπαράδειγμα”, όπως αναφέρει άτοπα η ΚΦ Προοδευτική, δεν αποτελεί η Κύπρος, αλλά τουναντίον. Οι Κύπριοι/ιες φοιτητές/τριες οι οποίοι επιλέγουν να σπουδάσουν σε Iδιωτικά και Δημόσια Πανεπιστήμια της χώρας από την θέσπιση του νόμου του 2005 στις μέρες μας έχουν αυξηθεί και αυξάνονται κατά πολύ οι αλλοδαποί/αλλογενείς φοιτητές. Η συγκεκριμένη τάση διακρίνεται και στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, που διαθέτουν αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά κέντρα.

 

Θέμα 3ο:

 “Η ίδρυση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων θα δημιουργήσει ανταγωνισμό και θα βελτιώσει την εικόνα των Δημοσίων”, μια πρόταση που οι συνάδελφοι επικαλούνται πως δεν ισχύει και η Πρωτοπορία ψεύδεται. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εν έτη 2005 δεν συγκαταλέγονταν στα καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου με βάση τα στατιστικά της παγκόσμιας κατάταξης των Πανεπιστημίων. Το 2010  και 2015 το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται ανάμεσα στις θέσεις 551-600 των καλύτερων Πανεπιστημίων, και πλέον 2023 το Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται ανάμεσα στις θέσεις 351-400 στην παγκόσμια κατάταξη. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατατάσσεται ανάμεσα 501-600 για το 2023 στην παγκόσμια κατάταξη, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανάμεσα στα 601-800 στην παγκόσμια κατάταξη, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων 201+ Πανεπιστημίων στον κόσμο στην αξιολόγηση του 2023 των Times Higher Education Impact Rankings σε σχέση με τους Στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης.

Στην Περιφερειακή Κατάταξη (Ανατολική Ευρώπη και Κεντρική Ασία), το Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται στη θέση 53, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στη θέση 136, και το ΤΕ.ΠΑ.Κ στη θέση 102.

Τα πιο πάνω στατιστικά στοιχεία αποδεικνύουν πως τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου δεν επηρέασαν αρνητικά την εικόνα των δημοσίων, αντιθέτως βλέπουμε τόσο τα Δημόσια Πανεπιστήμια της χώρας μας όσο και τα Ιδιωτικά να ανεβαίνουν επίπεδο χρόνο με τον χρόνο και να καθιστούν την Κύπρο περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο. 

Στο σημείο αυτό, οφείλουμε να καταδικάσουμε τη στάση της ΚΦ Προοδευτικής, ότι τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια “πουλούν” τα πτυχία τους. Είναι πραγματικά λυπηρό, εν έτη 2024, μια δημοκρατική φοιτητική παράταξη να διαχωρίζει τους/τις φοιτητές/τριες σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο από το οποίο έχουν εξασφαλίσει τον τίτλο σπουδών τους, όπως αναδεικνύεται και από την Διαδικασία της Μπολόνιας.

Θέμα 4ο:  

“Όταν μιλά για οικονομική ανάπτυξη η Πρωτοπορία αναφέρεται συνήθως στους Κεφαλαιοκράτες και τους Μεγαλοϊδιοκτήτες.”

Ως  ΦΠΚ  Πρωτοπορία, όπως αναφέραμε και στην τελευταία συνεδρία της ΠΟΦΕΝ, η ίδρυση Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, είτε Δημοσίων, είτε Ιδιωτικών, επιφέρει θετικό πρόσημο στην οικονομία, τόσο σε τοπικό (δήμους), όσο και εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, ο Πανεπιστημιακός κλάδος φέρει ανοδική πορεία και αποτελεί το 5% του ΑΕΠ της Κύπρου, κάτι που αντιστοιχεί σε 1 δις ευρώ τον χρόνο, και εκτιμάται ότι με την σωστή στρατηγική μπορεί να φτάσει και το 10%. Η έρευνα αυτή, αποδεικνύει ότι η Πανεπιστημιακή κοινότητα της χώρας εν τω συνόλω, συμβάλλει ουσιαστικά στην Κυπριακή οικονομία. 

Οφείλουμε ως παρατάξεις που εκπροσωπούμε τους/τις φοιτητές/τριες να παραμένουμε μακριά από ανυπόστατες και αναληθείς τοποθετήσεις στον βωμό του λαϊκισμού.

Θέμα 5ο:

Όπως έχουμε αναφέρει και παλαιότερα, δυστυχώς οι συνάδελφοι για ακόμη μία φορά παρουσιάζουν διπολικότητα απόψεων. Σήμερα κόπτονται για την ίδρυση μη κερδοσκοπικών – μη κρατικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα και τάσσονται κατά, σε αντίθεση με την θέση που εξέφρασαν σε συνεδρία της Βουλής, το 2004. 

Παραθέτουμε αυτούσια την τοποθέτησή τους στα πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων – Η΄ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΣΥΝΟΔΟΣ Δ΄ Συνεδρίαση 7ης Οκτωβρίου 2004, σελίδα 4076 – Οι εκπρόσωποι της Φοιτητικής Παράταξης Προοδευτική τάχθηκαν υπέρ της ίδρυσης μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων, τα οποία θα προσφέρουν παιδεία έναντι λογικού ύψους διδάκτρων, και υπέρ της ύπαρξης μηχανισμού, ώστε αυτά να ελέγχονται.” 

Από αυτή και μόνο την τοποθέτηση χαιρετίζουμε την στάση που επέδειξαν το 2004 και παράλληλα εκφράζουμε την εξής εύλογη απορία που προκύπτει στον/την κάθε φοιτητή/τρια. Πώς είναι δυνατό, από τη στιγμή που είχαν ταχθεί υπέρ της πρότασης μη κερδοσκοπικών Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, στην Ελλάδα να τάσσονται κατά; 

Ακόμη ένα ερώτημα, το οποίο θέσαμε αρκετές φορές, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της ΠΟΦΕΝ, χωρίς όμως να λάβουμε μία ξεκάθαρη απάντηση είναι, εάν η ΚΦ Προοδευτική είναι υπέρ ή κατά της ίδρυσης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην Κύπρο, και εάν θεωρούν ότι τα πτυχία των φοιτητών/τριών των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων αγοράζονται, όπως οι ίδιοι επεσήμαναν. 

Θέμα 6ο:

“Καταδίκη επεισοδίων βίας, καταστροφής περιουσίας Πανεπιστημιακού χώρου, καταστροφή ιδιωτικής περιουσίας, φραστικές επιθέσεις, καταλήψεις Πανεπιστημιακών Σχολών, εμφάνιση κουκουλοφόρων σε χώρους Πανεπιστημίων, παρεμπόδιση φοιτητριών/τών να εισέλθουν σε διδακτικές αίθουσες.”

Ως ΦΠΚ Πρωτοπορία, ένα άλλο ζήτημα το οποίο θέσαμε στη συνεδρία ήταν η καταδίκη όλων των παραπάνω. Η απάντηση που λάβαμε από τους συναδέλφους ήταν αποκαρδιωτική “Δεν έχουμε παρατηρήσει τέτοια περιστατικά”.

Καταθέτουμε την απάντηση που λάβαμε από τους συναδέλφους αυτολεξεί  «τουλάχιστον στην δική μας αντίληψη δεν έπεσε κάτι τέτοιο». 

Ανέκαθεν θέση της ΦΠΚ Πρωτοπορία είναι ότι η λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα προέρχεται από διαβούλευση με τους/τις φοιτητές/τριες, διάλογο με τους αρμόδιους φορείς, και ανάδειξη προτάσεων, οι οποίες στηρίζονται σε εμπεριστατωμένα επιχειρήματα.

Αφήνουμε στη κρίση του/της κάθε φοιτητή/τριας:

  1. Τη στάση τους  να στερήσουν την εξεταστική περίοδο και σε αρκετές περιπτώσεις να στερήσουν στους/στις τελειόφοιτους/τες την δυνατότητα απόκτησης πτυχίου. 
  2. Την ανοχή τους στα περιστατικά βίας. 
  3. Τη στάση τους τότε (2005) και τη στάση τους σήμερα για την ίδρυση μη κερδοσκοπικών – μη κρατικών Πανεπιστημίων.

Εμείς, ως ΦΠΚ Πρωτοπορία, επιλέγουμε μία στάση ειλικρινή και ξεκάθαρη μετατρέποντας, για ακόμη μία φορά, τα λόγια μας σε πράξεις. Ανέκαθεν, επιλέγουμε να βρισκόμαστε μπροστά σε κάθε πρόκληση, προτείνοντας υλοποιήσιμες προτάσεις για την απανταχού φοιτητική κοινότητα. Επιλέγουμε τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση των πτυχίων μας σε όλους τους χώρους σπουδών και την βελτίωση της ποιότητας της φοιτητικής ζωής για κάθε φοιτητή/τρια.  

 

Επιλέγουμε σήμερα, με προοπτική το Αύριο.