ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: “ONOMA” HOTEL(Μοναστηρίου 24)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/05/2022

ΩΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 10:00-13:00

ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ, ΠΑΜΑΚ, ΔΙ.ΠΑ.Ε) :

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ:
1. Κυπριακή ταυτότητα ή Διαβατήριο ή εκλογικό βιβλιάριο ή άδεια οδηγού με χώρα έκδοσης την ΚΔ
2. Φοιτητικό Πάσο ή βεβαίωση/πιστοποιητικό σπουδών ή ηλεκτρονικό πάσο ή ηλεκτρονική βεβαίωση σπουδών (Δευτερεύων Έγγραφο)

** Σε περίπτωση που το δευτερεύον έγγραφο δεν είναι το φοιτητικό πάσο, αλλά μια από τις υπόλοιπες επιλογέςο φοιτητής θα προχωρά  στη διαδικασία των κωδικών για εξακρίβωση των στοιχείων του.

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΑ ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ:
1. Κυπριακή ταυτότητα ή Διαβατήριο ή εκλογικό βιβλιάριο ή άδεια οδηγού με χώρα έκδοσης την ΚΔ.
2. Φοιτητικό Πάσο ή βεβαίωση/πιστοποιητικό σπουδών ή ηλεκτρονική βεβαίωση σπουδών(Δευτερεύων Έγγραφο)

** Στη πιο πάνω περίπτωση ο φοιτητής θα προχωρά  στη διαδικασία των κωδικών για εξακρίβωση των στοιχείων του.

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΝΤΟΣ 6 ΜΗΝΩΝ:
1. Κυπριακή ταυτότητα ή Διαβατήριο ή εκλογικό βιβλιάριο ή άδεια οδηγού με χώρα έκδοσης την ΚΔ.
2. Βεβαίωση Πτυχίου ή αντίγραφο πτυχίου στο οποίο αναγράφεται η ημερομηνία λήψης  του. (Δευτερεύων Έγγραφο)
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ:
1. Κυπριακή ταυτότητα ή Διαβατήριο ή εκλογικό βιβλιάριο ή άδεια οδηγού με χώρα έκδοσης την ΚΔ.
2. Φοιτητικό Πάσο ή βεβαίωση σπουδών. (Δευτερεύων Έγγραφο)

** Στη πιο πάνω περίπτωση ο φοιτητής θα προχωρά  στη διαδικασία των κωδικών για εξακρίβωση των στοιχείων του.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΑ ΙΕΚ ΑΚΜΗ, ΙΕΚ ΑΛΦΑ ΚΑΙ ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ:

1. Κυπριακή ταυτότητα ή Διαβατήριο ή εκλογικό βιβλιάριο ή άδεια οδηγού με χώρα έκδοσης την ΚΔ.
2. Πιστοποιητικό ή βεβαίωσή φοίτησης για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο (Δευτερεύων Έγγραφο)
3. Απόδειξη πληρωμής  600 ευρώ για το τρέχον έτος .

ΓΙΑ ΤΑ ΙΕΚ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ:

1. Κυπριακή ταυτότητα ή Διαβατήριο ή εκλογικό βιβλιάριο ή άδεια οδηγού με χώρα έκδοσης την ΚΔ. (Πρωτεύων Έγγραφο)
2. Πιστοποιητικό ή βεβαίωσή φοίτησης για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο (Δευτερεύων Έγγραφο)

3. Απόδειξη πληρωμής όλου το προηγούμενου έτους

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ!