ΠΑΤΡΑ

Στις 16 Μαρτίου 1983 πραγματοποιήθηκε το ιδρυτικό συνέδριο της τοπικής επιτροπής Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία Πάτρας που αποτέλεσε την 8η τοπική στη σειρά. Πρωταρχικός σκοπός της ίδρυσης μας υπήρξε ο αγώνας για το κυπριακό ζήτημα και η διασφάλιση της ελληνικότητας του νησιού μας. Πέραν τούτου-δεν θα μπορούσαμε-να παραβλέψουμε την εξ ορισμού ιδιότητα μας, την προάσπιση των φοιτητικών μας κεκτημένων. Η Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία Πάτρας από το έτος ίδρυσης της, έχει την ενεργητικότερη συμμετοχή βοηθώντας τους φοιτητές στη Πάτρα αλλά και την ισχυρότερη φωνή στη Φοιτητική Ένωση Κυπρίων Πάτρας(Φ.Ε.ΚΥ.ΠΑ). Αρχίσαμε ως μια μικρή οικογένεια με αγάπη προς τη πατρίδα αλλά πάντοτε πέραν του εθνικού, είχαμε ψηλά, ως γνώμονα μας, το συμφέρον του κάθε Κύπριου φοιτητή στη Πάτρα. Η οικογένεια μας μεγάλωσε και έγινε η μεγαλύτερη παράταξη στη Πάτρα. Οι ιδέες και τα ιδανικά μας κρατήθηκαν αλώβητα στο χρόνο και οι θέσεις μας διατηρούνται διαχρονικά σταθερές. Το έργο μας δεν γνωρίζει όρια, κάθε χρόνο συνεχίζουμε να προσφέρουμε μακριά από προκαταλήψεις, ακολουθώντας πιστά τα ιδανικά της παράταξης μας.

Επικοινώνησε μαζί μας