ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ιδρύθηκε το 1989 και στα 31 χρόνια λειτουργίας του αποτελεί φάρο για την κοινωνία. Σαν ένα από τα νέα πανεπιστήμια της Ευρώπης αναπτύσσεται συνεχώς και παρέχει ένα πολύ δυνατό πτυχίο στους αποφοίτους του με αντίκρισμα στην αγορά εργασίας.

Η ΦΠΚ Πρωτοπορία Πανεπιστημίου Κύπρου, από την ίδρυση της το 1993, έχει καταφέρει να υλοποιήσει αρκετές από τις θέσεις της στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με στόχο και όραμα της την συνεχή εξέλιξη του ιδρύματος, με σκοπό την παροχή της καλύτερης ακαδημαϊκής γνώσης στους φοιτητές.

Ταυτόχρονα είναι πρωτεργάτης στην εφαρμογή διάφορων προτάσεων και κυρίως στην σύνδεση του επιχειρηματικού κόσμου με τον κόσμο του Πανεπιστημίου. Στόχος είναι εργασιακή εμπειρία στους φοιτητές πριν την ολοκλήρωση των σπουδών τους, που θα οδηγήσει στην μείωση του χάσματος των επιχειρήσεων με τους νέους εργαζόμενους αλλά και τόσο η γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων.

| Κάλεσμα Αντικατοχικής |

| Κάλεσμα Αντικατοχικής | Τούτη τη δύσκολη ώρα για την ιδιαίτερή μας πατρίδα, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα σ ’εμάς, [...]

Επικοινώνησε μαζί μας