ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Γνωρίζουμε ότι υπερτερούμε των υπόλοιπων παρατάξεων όσον αφορά την ιδεολογική επιχειρηματολογία. Το να επανακαθορίσουμε όμως τις τακτικές μας μόνο πιο μπροστά θα μας οδηγήσει. Η συνεχής εξέλιξη μιας παράταξης είναι αδιαμφισβήτητα το κλειδί της επιτυχίας. Η πορεία μας αποτελεί την καλύτερη απόδειξη χωρίς κανένα εφησυχασμό. Οι καινοτόμες ιδέες είναι αυτές που θα αποτελέσουν μια αδιάκοπα εξελισσόμενη παράταξη.