ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέχει στον κάθε φοιτητή μια μοναδική εμπειρία βιωματικής μάθησης, συμβάλλουμε στην ενδυνάμωση της κριτικής σκέψης, της γνώσης και ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, διευρύνοντας τον ορίζοντα σταδιοδρομίας των φοιτητών. Το υψηλό επίπεδο της ακαδημαϊκής κοινότητας, η διασύνδεση με οργανωμένους φορείς στην Κύπρο και το εξωτερικό, όπως και οι αμέτρητες ακαδημαϊκές και επιστημονικές διακρίσεις έχουν κατοχυρώσει το ΕUC ως ένα δυναμικό και καινοτόμο περιφερειακό κέντρο ανώτερης εκπαίδευσης.

Η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ως η μεγαλύτερη φοιτητική παράταξη είναι συνεχώς και α- νελλιπώς στο πλευρό του κάθε φοιτητή έτοιμη να σταθεί αρωγός καθ’ όλη την διάρ κεια των σπουδών του σε κάθε κομμάτι της φοιτητικής του ζωής. Μαζί βιώνουμε σε μια πανεπιστημιακή κοινότητα όπου με γνώμονα πως η νεολαία είναι το πιο δρα- στήριο και ενεργό κομμάτι της κοινωνίας μας πράττουμε με βασικό πυλώνα μας την αμοιβαία αλληλεγγύη προς κάθε μέλος του πανεπιστημίου μας, μα και ευρύτερα της κοινωνίας μας!
Κύριο μέλημα της παράταξης μας είναι η επίλυση φοιτητικών θεμάτων, ο εντοπισμός και άμεση επίλυση, κάθε προβλήματος που μπορεί να εμφανιστεί, εν τη γενέσει του. Η ανι- διοτελής προσπάθεια μας συνεχίζεται με την μέγιστη προσπάθεια παροχής βοήθειας σε θέματα μαθημάτων και δε βοηθητικών σημειώσεων ή και εργασιών προς όλους τους συμφοιτητές μας από τους εκπροσώπους τμημάτων και σχολών.

Συνάντηση με ΟΝΕΚ 04/11/2021

Συνάντηση με ΟΝΕΚ 04/11/2021 Πραγματοποιήθηκε συνάντηση την Πέμπτη 04/11 με τον Πρόεδρο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου κ. Κλεάνθη Κουτσόφτα όπου [...]

28η Οκτωβρίου 1940

28η Οκτωβρίου 1940 «...Η Ελλάς δεν κατέπληξε μόνον τον κόσμον με τα ηρωικά της κατορθώματα, αλλ' υψούται ως σύμβολον ενός [...]

Επικοινώνησε μαζί μας