3 μέρες απέμειναν για εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους! ?️

Για περισσότερες πληροφορίες ή για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσεις, επικοινώνησε μαζί μας στο 77772323.