ΔΡΑΣΗ

Η Ε.Ε. της Πρωτοπορίας έχει πολυδιάστατες δράσεις και σε αυτές θα πρέπει να προσθέσουμε και άλλους τομείς της δραστηριότητας μας. Ως ενεργοί πολίτες της Κύπρου και ενεργοί Πρωτοπόροι είναι υποχρέωση μας να συμμετέχουμε και να καθορίζουμε δράσεις και εκδηλώσεις που αφορούν το Εθνικό μας θέμα, το φοιτητικό κίνημα, κοινωνικά ζητήματα αλλά και δράσεις για το περιβάλλον που μας αφορούν άμεσα και έμμεσα. Όλα αυτά μπορούμε να τα υλοποιήσουμε χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα μέσα της εποχής μας (διαδίκτυο, εκδηλώσεις, συναντήσεις, κ.λπ. ).