ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Η ΦΠΚ Πρωτοπορία Bουλγαρίας ιδρύθηκε το 2015 και φέτος συμπληρώνει αισίως 5 χρόνια ζωής. 5 χρόνια δράσης και προσφοράς! 5 χρόνια στήριξης στον Κύπριο φοιτητή της Βουλγαρίας!

Η ΦΠΚ Πρωτοπορία Βουλγαρίας ανέκαθεν είχε ως πρωταρχικό στόχο και σκοπό, τη στήριξη του Κύπριου φοιτητή της Βουλγαρίας. Σ’ αυτά τα 5 χρόνια ζωής η Πρωτοπορία μεγάλωνε βήμα-βήμα. Από το 2015 και τις 2 έδρες στη Φοιτητική Ένωση καταφέραμε το 2017 να έχουμε άνοδο 3 εδρών και να φτάσουμε συνολικά τις 5 έδρες κερδίζοντας το σεβασμό των φοιτητών της Βουλγραρίας.

Από τότε μέχρι και σήμερα, συνεχίζουμε δυναμικά τη δράση και τη προσφορά μας.

28η Οκτωβρίου 1940

28η Οκτωβρίου 1940 «...Η Ελλάς δεν κατέπληξε μόνον τον κόσμον με τα ηρωικά της κατορθώματα, αλλ' υψούται ως σύμβολον ενός [...]

Επικοινώνησε μαζί μας