47 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη 15η Ιουλίου 1974. Ημέρα που πρέπει να υπενθυμίζει σε όλους μας το αποτέλεσμα που μπορεί να επιφέρει ο εθνικός διχασμός.

Με κανένα, όμως, τρόπο δεν θα πρέπει να αρκεστούμε σε φραστική καταδίκη των τραγικών γεγονότων, αλλά θα πρέπει να αντλήσουμε τα απαραίτητα πικρά διδάγματα, μέσα από τη δύναμη της εθνικής μνήμης, για να οδηγηθούμε στην εθνική αυτογνωσία. Να βάλουμε τον ‘’δάκτυλον επι των τύπων των ήλων’’.

Ως η νέα γενιά οφείλουμε να γνωρίζουμε το παρελθόν , να διορθώνουμε το παρόν και να προβλέπουμε το μέλλον.