25 χρόνια από την βάρβαρη δολοφονία των ηρώων μας Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού.

Δε ξεχνόυμε ποτέ την θυσία τους.
Τιμούμε την μνήμη τους.