‼ Ανακοίνωση για χορηγία Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης
👉 Η αίτηση θα πρέπει:
(α) να κατατίθεται ηλεκτρονικά ΜΟΝΟ μέσω της ιστοσελίδας του Φορέα
(β) να συνοδεύεται από ΟΛΑ τα απαραίτητα πιστοποιητικά.
‼Ο αιτητής πρέπει να είναι ο ίδιος ο φοιτητής/τρια.
⁉️ Προθεσμία υποβολής αίτησης:
από 27 Οκτωβρίου μέχρι 27 Νοεμβρίου 2023
🆘️ Σύνδεσμος της αίτησης με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες:
📞 77 772323