🔵Φοιτητικές εκλογές Πανεπιστημίου Λευκωσίας 2024.
•Στις 3 Απριλίου , η επιλογή θα είναι και πάλι μια ΦΠΚ Πρωτοπορία.