Φοιτητικές Εκλογές 2024
Την Πέμπτη 28 Μαρτίου, επιλέγουμε κάθε φωνή να μετράει για ανταγωνιστικούς αποφοίτους, αναβαθμισμένα πτυχία, εκσυγχρονισμένο Πανεπιστήμιο και ωφέλιμη κοινωνία.
#κάνωhighlight τη σημασία που έχει η φωνή σου στις Φοιτητικές Εκλογές.
🔵 Κάθε Φωνή Μετράει