Στις 31 Μαρτίου επιλέγουμε ΦΠΚ Πρωτοπορία Βόλου, για μια φοιτητική ένωση ενεργή , υπευθύνη και δραστήρια.

Στις 31 Μαρτίου επιλέγουμε την παράταξη που είναι στο πλευρό του φοιτητή από την έναρξη των σπουδών μέχρι και την περάτωση του.

Στις 31 Μαρτίου επιλέγουμε να στηρίξουμε την παράταξη των πράξεων και των ιδεών.