Την Κυριακή 31 Μαρτίου η επιλογή είναι μονόδρομος και δεν είναι άλλη από την ΦΠΚ Πρωτοπορία Ιωαννίνων. Η επιλογή είναι η παράταξη που κάνει το όραμα πράξη, η παράταξη που μπορεί πραγματικά να διεκδικήσει από τον φοιτητή για τον φοιτητή.
Στις 31 Μαρτίου η επιλογή είναι μια, ΦΠΚ Πρωτοπορία Ιωαννίνων.