?? Δηλώνουμε την ευχαρίστησή μας για την υπογραφή Μνημονίου συναντίληψης και συνεργασίας μεταξύ της Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων και το Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος.
? Έπειτα από πρόταση της Φ.Π.Κ Πρωτοπορία την περασμένη ακαδημαϊκή χρονιά η ΠΟΦΕΝ ξεκίνησε συναντήσεις με το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος με σκοπό να φέρουμε τους φοιτητές ακόμη πιο κοντά στο περιβάλλον και να ενισχύσουμε την οικολογική τους συνείδηση.
ℹ️ Στα πλαίσια της συνεργασίας ανακοινώθηκε σήμερα και η εκστρατεία “Get involved with the environment” που έχει σκοπό να διεξαχθεί στους χώρους των πανεπιστημίων, με αρχή στις 12 Οκτωβρίου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στις 15 Οκτωβρίου στο Πανεπιστήμιό Κύπρου.Οι φορείς που συνδιοργανώνουν την πρωτοβουλία, θα βρίσκονται στους υπαίθριους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στις 12 και 15 Οκτωβρίου αντίστοιχα, για να ενημερώσουν τους φοιτητές για τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις, για να απαντήσουν στα ερωτήματα τους και για να ακούσουν τις δικές τους εισηγήσεις. Για να επιτευχθεί αυτό, οι φοιτητές θα καλεστούν να απαντήσουν σε 4 ερωτήματα σε ειδικά διαμορφωμένα πλακάτ που θα βρίσκονται στους χώρους. Το ερωτήματα αυτά είναι: «Τι θέλω από το Πανεπιστήμιο μου να κάνει για το περιβάλλον;» «Τι μπορώ να κάνω εγώ για το περιβάλλον;» «Πως η επιστήμη μου θα μπορούσε να συνεισφέρει στο περιβάλλον;» «Τι σημαίνει για μένα μια αειφόρος Κύπρος το 2030;»