Υποβολή Αιτήσεων ΙΚΥΚ (Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου) Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024
⚠️ Προθεσμία αιτήσεων: 15 Μαρτίου – 12 Απριλίου 2024, μέχρι τις 15:00.
⚠️ Υποβολή Αιτήσεων:
1️⃣ Δημιουργία λογαριασμού στο CY Login, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, http://bit.ly/3x1x6Zn.
2️⃣ Υποβολή των αιτήσεων γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://bit.ly/4a7B694.
👉🏻 Αφορά Προπτυχιακές/ούς, Μεταπτυχιακές/ούς και Διδακτορικές/ούς φοιτήτριες/τές.
Για περισσότερες πληροφορίες:
📞 77 772323