Από την πρόταση στην πράξη.

Η ΦΠΚ Πρωτοπορία πραγματοποιώντας συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς, και τον Υπουργό Υγείας της Ελλάδας έθεσε ως προτεραιότητα την ανάγκη αμεσότητας έκδοσης ΑΜΚΑ για τις/τους Κύπριες/ους φοιτήτριες/τές στα Πανεπιστήμιο της Ελλάδας.
Ευχαριστούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη διευθέτηση και υλοποίηση της πρότασής μας.
🎯 Επιδιώκουμε, από την πρώτη στιγμή, την διευκόλυνση όλων των φοιτητριών/τών, σε κάθε χώρο σπουδών, και την επίλυση ενδεχόμενων προβλημάτων τους. Έτσι μετουσιώνουμε, σύμφωνα με το μέτρο του δυνατού, την κάθε πρότασή μας σε πράξη.
👉🏻 Μετά την ανακοίνωση της Κυπριακής Πρεσβείας στην Αθήνα, από σήμερα, 4 Απριλίου 2024 οι Κύπριες/οι φοιτήτριες/οι, έχουν τη δυνατότητα έκδοσης ΑΜΚΑ στο Πανεπιστήμιο, το οποίο εγγράφονται για σπουδές σε όποιο σημείο της Ελλάδας, με την παρουσίαση του δελτίου ταυτότητάς τους, και βεβαίωσης φοίτησης σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο.
Ευελπιστούμε την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων, προς περιορισμό ενδεχόμενων προβλημάτων, που πρόκειται να προκύψουν.
Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της Κυπριακής Πρεσβείας στην Αθήνα 🔗 https://bit.ly/3PP72aO.
Αναλυτικά η εγκύκλιος: 🔗 https://shorturl.at/ioBLY
Επιλέγω σήμερα, με προοπτική το αύριο.