ΤΙ ΠΕΤΥΧΑΜΕ για την χρονιά 2023-2024:
Α. ΟΛΟΙ οι φοιτητές/τριες του εξωτερικού εφόσον είναι δικαιούχοι/ες των φοιτητικών επιδομάτων, να λάβουν το επίδομα εξωτερικού.
Μια πρόταση που καταθέσαμε και την χρονιά 2022, και έγινε πράξη. Με την πρόταση μας επωφελήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια πέραν των 3500 φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό. Να τονιστεί πως φέτος η συγκεκριμένη πρόταση εφαρμόστηκε από την πρώτη κατανομή των φοιτητικών επιδομάτων και ΟΧΙ από το αδιανέμητο κονδύλι.
Β. Βελτιστοποίηση της μοριοδότησης του επιδόματος Σίτισης για να επωφεληθούν ακόμη περισσότεροι φοιτητές.
Κατά την πρώτη κατανομή τα μόρια σίτισης ανέρχονταν στα 29, στη δεύτερη κατανομή (αδιανέμητο κονδύλι) τα μόρια ήταν στα 22, με αποτέλεσμα να επωφεληθούν ακόμη περισσότεροι φοιτητές.
Πάγια πρόταση της παράταξης μας είναι η βελτιστοποίηση των μορίων ΟΛΩΝ των φοιτητικών επιδομάτων.
Γ. Παροχή επιδόματος διαβίωσης σε ΟΛΟΥΣ/ΕΣ τους/τις δικαιούχους/ες των φοιτητικών επιδομάτων ύψους πεντακοσίων ευρώ.
Πρόταση της παράταξης μας από την χρόνια 2022, όπως από την πρώτη κατανομή των επιδομάτων εφόσον υπάρχει αδιανέμητο κονδύλι να μηδενίζονται τα μόρια για το επίδομα διαβίωσης και να προσμετράται ΜΟΝΟ η χιλιομετρική απόσταση*, έτσι ώστε όσοι φοιτητές είναι δικαιούχοι/ες των φοιτητικών επιδομάτων να λάβουν επίδομα διαβίωσης ύψους 500 ευρώ.
Θέση που εισακούστηκε και την χρονιά 2022 και την χρονιά 2023, και επωφελήθηκαν πέραν των 9000 φοιτητών.
Γ*. Πρόταση της Φ.Π.Κ Πρωτοπορία ήταν να μειωθεί η χιλιομετρική απόσταση από 60 χιλιόμετρα σε 30 χιλιόμετρα, πρόταση η οποία έγινε πράξη για την διάθεση των 500 ευρώ του επιδόματος διαβίωσης, με αποτέλεσμα να επωφεληθούν ακόμη περισσότεροι φοιτητές/τριες.
Δ. Μεταγραφές Κυπρίων Φοιτητών/τριων στα ΑΕΙ Ελλάδας.
Κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2022 – 2023, διαπιστώθηκε πως οι Κύπριοι/ες Φοιτητές/τριες δεν έλαβαν το προνόμιο της μεταγραφής, που είχε ως συνεπακόλουθο μεγαλύτερα κόστη διαβίωσης για μία οικογένεια.
Η Φ.Π.Κ Πρωτοπορία προέβη στις απαραίτητες ενέργειες και συναντήσεις (επικοινωνία και συνάντηση με την Υφυπουργό Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, συνάντηση με διευθυντή Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, συνάντηση με διευθύντρια Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας) έτσι ώστε να εξασφαλίσει για την ακαδημαικη χρονια 2023-2024 πως οι μεταγραφές θα υλοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό, ακόμη μια πρόταση που κάναμε πράξη.
Πάγια θέση της παράταξης μας την οποία μεταφέραμε και στους αρμόδιους φορείς είναι πως οι Κύπριοι/ες Φοιτητές/τριες να δικαιούνται το 1% των μεταγραφών.
Ε. Προώθηση και Τροχιοδρόμηση της έμμισθης Πρακτικής Άσκησης.
Πάγια θέση της παράταξης μας είναι η θεσμοθέτηση της Πρακτικής Άσκησης, αλλά και η Πρακτική Άσκηση επ΄Αμοιβή, μια πρόταση που καταθέσαμε και στην Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων. Μέσω της ΠΟΦΕΝ προωθήσαμε το εν λόγω θέμα στο Υπουργείο Εργασίας, το οποίο με την σειρά του, θετοντας χρονικό πλαίσιο μέχρι τέλη του Μάη και σε συνεργασία με την ΠΟΦΕΝ, προβαίνει στην τροχιοδρόμηση της Πρακτικής Άσκησης επ αμοιβής.
Η πρακτική Άσκηση για την παράταξη μας είναι ένα μείζων ζήτημα το οποίο μετα χαράς παρατηρούμε πως μπήκε σε τροχιά υλοποίησης.
Ζ. Ενέργειες για απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΑΜΚΑ) στους Κύπριους Φοιτητές που σπουδάζουν Ελλάδα. Από το 2019 όπου σταμάτησε η παροχή ΑΜΚΑ, στελέχη της παράταξης μας από τοπικές επιτροπές αλλά και την εκτελεστική επιτροπή είχαν συναντήσεις με αρμόδιους φορείς, (βλ. Πρέσβη Κύπρου στην Ελλάδα, Πρόξενο Κύπρου στην Αθήνα, αρμόδια Υπουργεία) απέστειλαν επιστολές προς τα αρμόδια Υπουργεία της Κύπρου και της Ελλάδας με στόχο την επίλυση του ζητήματος της παροχής ΑΜΚΑ, πρόταση προφανώς ΟΛΩΝ των παρατάξεων. Η Φ.Π.Κ Πρωτοπορία κατάφερε το 2024 να επιλύσει το συγκεκριμένο ζήτημα, μετά από παρέμβαση όλων των αρμόδιων φορέων σε Ελλάδα και Κύπρο.
Η. Επίλυση του θέματος της εισδοχής αρρένων φοιτητών στα ΑΕΙ Ελλάδας, κατά την χρονιά 2022 δεν συμπεριλήφθηκε στην εγκύκλιο η παράταση για τους άρρενες φοιτητές που είναι στρατεύσιμοι, μετά από παρέμβαση της παράταξης μας και επικοινωνία με την Υφυπουργό Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το πρόβλημα διευθετήθηκε ΑΜΕΣΑ, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2023 η ΦΠΚ Πρωτοπορία ήρθε σε επικοινωνία με την Υφυπουργό έτσι ώστε να μην υπάρξει το ίδιο ζήτημα. Η επικοινωνία της παράταξης μας με την Υφυπουργό επέφερε αποτελέσματα και οι αρένες φοιτητές συμπεριλήφθηκαν στην εγκύκλιο.
ΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ – ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ