1. Στο πλαίσιο προώθησης των θέσεων μας, πραγματοποιούμε μια σειρά συναντήσεων με τους αρμόδιους φορείς του κράτους, η παράταξη μας πραγματοποίησε συνάντηση με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας & Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκο Κόκκινο.

Στην συνάντηση συζητήσαμε θέσεις και εισηγήσεις της παράταξης στα πλαίσια εκσυγχρονισμού και ενδυνάμωσης της σχέσης κράτους και φοιτητή. Στα πλαίσια αυτά το αμέσως επόμενο διάστημα θα προβάλουμε καινοτόμες προτάσεις προς όφελος των φοιτητών.