Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16/11/2021 συνάντηση με τον Υφυπουργό Εξωτερικών Ελλάδος κ. Ανδρέα Κατσανιώτη.
Στη συνάντηση τέθηκαν επί ταπητος τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Κύπριοι φοιτητές στην Ελλάδα και παράλληλα παρουσιάστηκαν οι θέσεις της παράταξης μας, που έχουν ως σκοπό την επίλυση τους.
Συγκεκριμένα, έγινε αναφορά μεταξύ άλλων στα πιο κάτω θέματα:
1️⃣ ‘Εκδοση Α.Φ.Μ ( Αριθμού Φορολογικού Μητρώου) και ειδικότερα η δυσκολία ανεύρεσης φορολογικού εκπροσώπου που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές, που πολλές φορές έχει ως αποτέλεσμα την οικονομική επιβάρυνση τους. Συζητήθηκε το ενδεχόμενο τροποποίησης της νομοθεσίας ούτως ώστε να δοθεί στους Κύπριους φοιτητές η δυνατότητα έκδοσης Α.Φ.Μ χωρίς τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου.
2️⃣Δυνατότητα έκδοσης προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. για όλους τους Κύπριους φοιτητές κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στα πανεπιστημία της Ελλάδας.
3️⃣Πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για συμφοιτητές μας που αντιμετωπίζουν σοβαρά χρόνια προβλήματα υγείας κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους.
4️⃣Η κατάσταση της πανδημίας και πως επηρεάζει τους φοιτητές το επόμενο διάστημα στην Ελλάδα.
Ευχαριστούμε τον κ. Υφυπουργό για την μέχρι σήμερα άγαστη συνεργασία.
Η παράταξη μας συνεχίζει τις συναντήσεις με αρμόδιους φορείς με στόχο την οριστική και άμεση επίλυση των προβλήματων που αντιμετώπιζουν οι φοιτητές.