Στο πλαίσιο προώθησης των θέσεων μας και συζήτησης για θέματα που αφορούν τους φοιτητές, η παράταξη μας πραγματοποίησε συνάντηση με την Πρόεδρο της Βουλής κ.Annita Demetriou – Αννίτα Δημητρίου.

Στην συνάντηση συζητήσαμε τις θέσεις και εισηγήσεις της παράταξης μας που στόχο έχουν την αναβάθμιση και βελτίωση της φοιτητικής ζωής αλλά και την μετέπειτα διασύνδεση με την αγορά εργασίας με το πέρας των σπουδών.

Στα πλαίσια αυτά, το αμέσως επόμενο διάστημα θα προβάλουμε καινοτόμες προτάσεις προς όφελος των φοιτητών.