Πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση μεταξύ της ΦΠΚ Πρωτοπορία, των τοπικών της επιτροπών και μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΣΥ που συμμετέχουν στην επιτροπή Παιδείας κ.Γιώργος Κάρουλλας και κ.Πρόδρομος Αλαμπρίτης .

Στη συνάντηση έγινε ένας εποικοδομητικός διάλογος όπου συζητήθηκαν διάφορα ζητήματα που άπτονται του πεδίου ενδιαφέροντος της παράταξης μας.

Θέματα όπως ο εκσυγχρονισμός και η ψηφιοποίηση της Φοιτητικής Μέριμνας, η πρακτική άσκηση και την διαδικασία έκδοσης ΑΜΚΑ στην Ελλάδα.

Στη συνάντηση αναλύθηκαν στους Βουλευτές μας και οι δύο νέες προτάσεις της ΦΠΚ Πρωτοπορία, η δημιουργία του κέντρου εξυπηρέτησης φοιτητή και το γραφείο σταδιοδρομίας.