Κύπρος, 19 Οκτωβρίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ως ΦΠΚ Πρωτοπορία, αφουγκραζόμενη την ανάγκη τόσο για βελτίωση της ποιότητας ζωής της φοιτητικής κοινότητας όσο και για την αναβάθμιση των πτυχίων και των Πανεπιστημίων στη σημερινή συνεδρία της ΠΟΦΕΝ προτείναμε θέσεις επί της ουσίας.

Πιο συγκρεκριμένα, όσον αφορά το αδιανέμητο κονδύλι προτείναμε τα εξής:

1. Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες είναι δικαιούχοι/ες των φοιτητικών επιδομάτων, να λάβουν το επίδομα πρωτοετών φοιτητών/τριών, ύψους 500 ευρώ.

2. Οι φοιτητές εξωτερικού οι οποίοι/ες είναι δικαιούχοι/ες των φοιτητικών επιδομάτων, να λάβουν το επίδομα αεροπορικού εισιτηρίου, ύψους 200 ευρώ.

3. Επιδόματος διαβίωσης. “Απαραίτητη προϋπόθεση για παραχώρηση του επιδόματος διαβίωσης είναι: το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτά ο/η φοιτητής/τρια να απέχει τουλάχιστον 30 χιλιόμετρα από τη μόνιμη κατοικία της οικογένειάς του/της.
Οι αποστάσεις σε χιλιόμετρα θα επιβεβαιώνονται αποκλειστικά με βάση σχετικό οδηγό του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.” Οι φοιτητές/τριες των οποίων το εκπαιδευτικό ίδρυμα που φοιτούν απέχει πέραν των 60 χιλιομέτρων από τη μόνιμη κατοικίας της οικογένειας, να λάβουν επιρόσθετο κονδύλι διαβίωσης, ύψους 200 ευρώ.

4. Κλειδωμένα πτυχία ιδιωτικών Πανεπιστημίων (περαιτέρω τοποθέτηση σε μετέπειτα στάδιο)

Ταυτόχρονα, όσον αφορά την φοιτητική μέριμνα προτείναμε τα εξής:

1. Αμέσως εκσυγχρονισμός της διαδικασίας λήψης της φοιτητικής μέριμνας, μέσω ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων (όπως και στο ΙΚΥΚ). Επίσης, προτείνουμε επέκταση του χρονικού ορίου-διάρκειας για την υποβολή των αιτήσεων, χωρίς να υπάρχει καθυστέρηση στην καταβολή της μέριμνας στους δικαιούχους που εγκαίρως έχουν υποβάλει τις αιτήσεις τους (πχ περίοδος καταβολής αιτήσεων από αρχές Φεβρουαρίου μέχρι τέλη Ιουνίου).

2. Αναπροσαρμογή των οικονομικών κριτηρίων – και των κριτηρίων μοριοδότησης, σε επιτρεπτό ΠΑΝΤΑ όριο δημοσιοοικονομικών* δυνατοτήτων του κράτους, έτσι ώστε ακόμη περισσότεροι φοιτητές να επωφεληθούν από την φοιτητική μέριμνα.
Ως ΦΠΚ Πρωτοπορία, προτείνουμε το ανώτατο όριο των 39000 ευρώ, το όποιο έχει τεθεί στα εισοδηματικά κριτήρια για να έχει ο φοιτητής τη δυνατότητα να καταστεί δικαιούχος του φοιτητικού πακέτου να αναπροσαρμοστεί προς τα πάνω (42000), με στόχο την αύξηση των δικαιούχων των φοιτητικών επιδομάτων.

3. Για τις οικογένειες με περισσότερα από 2 τέκνα το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα να μπορεί να υπερβεί τις 59 χιλιάδες ευρώ κατά επτά χιλιάδες αντί πέντε χιλιάδες για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου.

4. Ανακαθορισμός του τρόπου λήψης της φοιτητικής χορηγίας για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Μεταπτυχιακός φοιτητής, ο/η οποίος/α θεωρείται πλέον ανεξάρτητο τέκνο, προτείνουμε να δικαιούται να αιτηθεί φοιτητική χορηγία χωρίς να χρειάζεται να παρουσιάσει αναλυτική κατάσταση μισθού των γονέων. Επεξηγώντας ένας μεταπτυχιακός φοιτητής (οποιασδήποτε ηλικίας) ο οποίος εργάζεται, αλλά είναι ελεύθερος όταν υποβάλει την αίτηση για φοιτητική μέριμνα θα πρέπει να παρουσιάσει κατάσταση μισθού των γονέων και δική του, συνεπώς καθίσταται πολύ δύσκολο να πληρεί τις προϋποθέσεις για την λήψη της φοιτητικής μέριμνας που θα τον καθιστά δικαιούχο.

Ως ΦΠΚ Πρωτοπορία, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες τόσο για τον εκσυγχρονισμό της φοιτητικής μέριμνας όσο και για τη διάθεση του αδιανέμητου κονδυλίου για τις ανάγκες των φοιτητών.