Η παράταξη μας λαμβάνοντας υπόψιν το ποσό του κονδυλίου της Φοιτητικής Μέριμνας που παραμένει αδιανέμητο έπειτα από την ολοκλήρωση εξέτασης των Αιτήσεων που υποβλήθηκαν και την κατάσταση που επικρατεί εξαιτίας της πανδημίας που μαστίζει την χώρα μας, προκαλώντας σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα αλλά και δυσκολίες στην εκπαίδευση και στους χώρους σπουδών λόγω των έκτακτων μέτρων που ισχύουν για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού κατέθεσε πρόταση στη συνεδρία της ΠΟΦΕΝ που έγινε το απόγευμα της Παρασκευής 17/12 τα εξής:

1. Όπως παραχωρηθεί σε όλους τους αιτητές φοιτητές, το επίδομα αεροπορικού εισιτηρίου ανεξαρτήτου της μοριοδότησης, εξαιτίας των επιπρόσθετων δαπανών που επιβαρύνθηκαν λόγω της πανδημίας.
2. Όπως παραχωρηθεί στους φοιτητές – αιτητές φοιτητικών επιδομάτων που δεν συγκέντρωσαν τα απαιτούμενα μόρια για τα επιδόματα, αλλά συγκέντρωσαν 2 έως και 3 μόρια λιγότερα, όπως δοθούν τα εν λόγω επιδόματα. Επίσης, προτείνουμε όπως δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο επίδομα πρωτοετών φοιτητών, νοουμένου ότι πιθανόν να επωμιστούν περισσότερα έξοδα για την αρχή των σπουδών τους.

Η πρόταση μας πέρασε ομόφωνα από όλες τις παρατάξεις που συμμετέχουν στο ΔΣ της ΠΟΦΕΝ, αφού καμία από τις υπόλοιπες παρατάξεις ΔΕΝ είχε και ούτε κατέθεσε πρόταση για το εν λόγω θέμα. Το πλαίσιο της πρότασης προωθήθηκε άμεσα στο αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας όπου ενημερώθηκε ο Υπουργός για τις προτάσεις μας.

Καταθέτουμε την πιο πάνω πρόταση με γνώμονα τόσο τις ανάγκες των φοιτητών αλλά και τις δυνατότητες του κράτους για παροχή οικονομικής βοήθειας ένεκα και της πανδημίας την οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Τα πιο πάνω ποσά είναι ενδεικτικά και σύμφωνα με τα δεδομένα του αδιανέμητου ποσού των προηγούμενων χρόνων και δεδομένου ότι αδιανέμητο ποσό της φοιτητικής χορηγίας εξαντλείται κάθε χρόνο λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες των φοιτητών.

Εάν υπάρχει η δυνατότητα από το φετινό αδιανέμητο κονδύλι, θεωρούμε πως κρίνεται αναγκαία η επιπλέον οικονομική βοήθεια πέραν αυτής που έχει δοθεί για κάλυψη των αυξημένων αναγκών τους, που προκύπτουν ένεκα της πανδημίας.